BÌNH TRÁI CÂY KÈM KỆ VÀNG

1.300.000 đ

BÌNH VÀ KỆ: 1.300.000VNĐ
TÁCH: 55.000VNĐ/CÁI

Danh mục sản phẩm: Horeca