ĐÁNH TRỨNG CÁN TRÚC -26cm

30.000 đ

ĐÁNH TRỨNG CÁN TRÚC INOX
24CM : 22.000Đ
26CM : 25.000Đ
28CM : 30.000Đ

Danh mục sản phẩm: Inox