KHAY LẠNH SIZE 5"- 25*18CM

95.000 đ

KHAY LẠNH +NẮP -8 SIZE
SỐ 8 - 16cm *11cm*6.5CM : 70.000đ
SỐ 7 -19.3cm*12.5*7cm : 75.000đ
SỐ 6 -22.3cm 15.8cm *8cm : 85.000đ
SỐ 5 -25cm*17.5cm*8.5cm : 95.000đ
SỐ 4 -28.5cm*20cm*9:: 105.000đ
SỐ 3 -32*23cm*10cm : 125.000đ
SỐ 2 - 35.5cm *25.5*12cm : 150.000đ
SỐ 1 -40cm*28cm*12cm: 185.000đ
 

Danh mục sản phẩm: Inox